E-Kelas 23 Feb 2019

24 Februari 2019 | Aktiviti Terkini

E-Kelas 23 Feb 2019 diteruskan untuk Matematik dan Science untuk pelajar Tahun 6, Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Mereka mempelajari tentang jenis-jenis mikroorganisma, Tingkatan 2 membina kunci dikotomi &menyatakan ciri-ciri haiwan & tumbuhan, Tingkatan 3, menyatakan ciri-ciri dan komponen darah manusia. Mereka sangat teruja dengan penyampaian pelajaran yang disampaikan oleh guru yang berpengalaman.

Kelas dihadiri oleh 19 orang pelajar, iaitu 12 orang pelajar lelaki dan 7 orang pelajar perempuan yang merangkumi pelajar Tahun 6, Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali