Kelas Asas Membuat Video

14 Mei 2018 | Aktiviti Terkini

Kelas ini mendedahkan peserta kepada asas pmbikinan video. Para peserta diminta untuk membuat video berkenaan PI Kg. Pandan. Bagi kelas seterusnya para peserta akan menyunting video tersebut menggunakan Movie Maker.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali